Kembali

Terma dan Syarat

Syarat Perkhidmatan Dermags Skin Solution

1. Syarat

Dengan mengakses laman web di https://dermags.my/, Anda setuju untuk terikat dengan syarat perkhidmatan ini, semua undang-undang dan peraturan yang berlaku, dan bersetuju bahawa anda bertanggungjawab untuk mematuhi undang-undang tempatan yang berlaku. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan mana-mana syarat ini, anda dilarang menggunakan atau mengakses laman web ini. Bahan-bahan yang terdapat dalam laman web ini dilindungi oleh undang-undang hak cipta dan tanda dagang yang berlaku.

2. Penggunaan Lesen

Kebenaran diberikan untuk memuat turun satu salinan bahan (maklumat atau perisian) buat sementara waktu di laman web Dermags Skin Solution untuk tontonan sementara dan bukan komersial sahaja. Ini adalah pemberian lesen, bukan pemindahan hakmilik, dan di bawah lesen ini anda tidak boleh:

mengubah suai atau menyalin bahan;

gunakan bahan untuk tujuan komersial, atau untuk paparan umum (komersial atau bukan komersial);

cuba menyahkompilasi atau merekayasa balik sebarang perisian yang terdapat di laman web Dermags Skin Solution;

hapus nota hak cipta atau hak milik lain dari bahan; atau

pindahkan bahan tersebut kepada orang lain atau "cermin" bahan tersebut pada pelayan lain.

Lesen ini akan ditamatkan secara automatik jika anda melanggar mana-mana sekatan ini dan boleh ditamatkan oleh Dermags Skin Solution pada bila-bila masa. Setelah menghentikan paparan terhadap bahan-bahan ini atau setelah tamatnya lesen ini, anda mesti memusnahkan sebarang bahan yang dimuat turun dalam simpanan anda sama ada dalam format elektronik atau cetak.

3. Penafian

Bahan-bahan di laman web Dermags Skin Solution disediakan berdasarkan 'apa adanya'. Dermags Skin Solution tidak memberikan jaminan, tersurat atau tersirat, dan dengan ini menolak dan membatalkan semua jaminan lain termasuk, tanpa batasan, jaminan tersirat atau syarat-syarat yang boleh diperdagangkan, kesesuaian untuk tujuan tertentu, atau tidak melanggar harta intelek atau pelanggaran hak lain.

Selanjutnya, Dermags Skin Solution tidak menjamin atau membuat pernyataan mengenai ketepatan, kemungkinan hasil, atau kebolehpercayaan penggunaan bahan-bahan tersebut di laman webnya atau yang berkaitan dengan bahan-bahan tersebut atau di mana-mana laman web yang dihubungkan ke laman web ini.

4. Batasan

Dermags Skin Solution atau pembekalnya tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerosakan (termasuk, tanpa batasan, ganti rugi kerana kehilangan data atau keuntungan, atau disebabkan oleh gangguan perniagaan) yang timbul daripada penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan bahan-bahan pada Dermags Skin Solution's laman web, walaupun Dermags Skin Solution atau Dermags Skin Solution wakil yang diberi kuasa telah diberitahu secara lisan atau bertulis mengenai kemungkinan kerosakan tersebut. Kerana beberapa bidang kuasa tidak membenarkan batasan jaminan tersirat, atau batasan tanggungjawab untuk kerosakan akibat atau akibat, batasan ini mungkin tidak berlaku untuk anda.

5. Ketepatan Bahan

Bahan yang terdapat di laman web Dermags Skin Solution boleh merangkumi kesalahan teknikal, tipografi, atau fotografi. Dermags Skin Solution tidak menjamin bahawa mana-mana bahan di laman webnya adalah tepat, lengkap atau terkini. Dermags Skin Solution boleh membuat perubahan pada bahan yang terdapat di laman webnya pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan. Walau bagaimanapun, Dermags Skin Solution tidak memberikan komitmen untuk mengemas kini bahan.

6. Pautan

Dermags Skin Solution belum mengkaji semua laman web yang dipautkan ke laman webnya dan tidak bertanggungjawab terhadap kandungan laman web tersebut. Penyertaan sebarang pautan tidak bermaksud sokongan oleh Dermags Skin Solution dari laman web ini. Penggunaan mana-mana laman web terpaut adalah atas risiko pengguna sendiri.

7. Pengubahsuaian

Dermags Skin Solution boleh menyemak syarat perkhidmatan ini untuk laman webnya pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan. Dengan menggunakan laman web ini, anda bersetuju untuk terikat dengan versi syarat syarat perkhidmatan ini.

8. Undang-undang yang Mengatur
Terma dan syarat ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan undang-undang Malaysia dan anda tidak boleh ditarik balik ke bidang kuasa eksklusif pengadilan di Negeri atau lokasi tersebut.

Syarat Penggunaan dibuat dengan GetTerms.
© 2021 All rights reserved.
Dermags Skin Solution (002900020-D)
Web developed by webr.my
Dasar PrivasiTerma dan Syarat
chevron-left
error: